Szerelmi horoszkóp

Mit ígér a következő időszak a szerelem, kapcsolat terén párunkkal?

Add to cart
 

A nap általános szituációja.

A Hold ezen a napon.

Ez a növekedő Hold. Újholdtól az első negyedig tartó időszak. Optimális időszak a starthoz, új kapcsolatok kezdetéhez. Az energia fokozatosan növekszik, és a szerelmi folyamat is alakul. Ez annak az ideje, hogy aktivitást fejtsen ki, elérje, amit akar, kimutassa erényeit és előre haladjon.

Hold az Ikrek jegyében

A Hold az Ikrekben. Ez az időszak kedvez az érintkezéseknek és új ismeretségeknek. Több lehet a szó, mint a tett, de ennek is megvan a maga józan paraszti igazsága. Meg lehet tudni valami újat, közös utazásokon venni részt, flörtölni lehet. A legfontosabb - nem nyüzsögni.

A nap személyes befolyásai (a bolygók és a személyes horoszkóp kölcsönhatása)

A legfontosabb planetáris befolyás ezen a napon

Feszültséggel teli kölcsönhatás Neptun a Marssal az Ön horoszkópjában

Ez feszültséggel teli befolyás a kapcsolatok szempontjából. Szexuális konfliktusokat provokálhat, érzelmi problémákat vethet fel, kétséget ébreszthet a kapcsolatokban. Ön illúziók rabjává, csábítás áldozatává válhat és a későbbiekben megbánhatja, hogy ezek életének részei voltak. Fennáll a veszélye, hogy olyanban bízik meg, aki erre kimondottan méltatlan. Ez a befolyás olyan embereket hozhat vonzásterébe, akik végzetes hatást gyakorolhatnak Önre. Különösen tilos együttesen visszaélni a szeszes italok és más ajzó szerek használatával. "Szex, kábítószer és rock and roll" - ebben az időszakban nem szabad ezeknek az élvezeteknek teljesen átadnia magát.

Fontos, hosszan tartó planetáris befolyások, amelyek hatása kiterjed erre a napra is.

Kedvező kölcsönhatás Uránusz a Holddal az Ön horoszkópjában

Ez a befolyás kedvezhet családi berendezkedése megújulásának. A házastársi viszony élénkebbé, vonzóbbá, sokoldalúbbá és érdekesebbé válhat. A kapcsolatokban kissé emelkedettebb, izgatottabb lehet a hangulat, ami kedvező hatással van a szexuális életre is. Szerelmi fantáziája kielégítésének új módjait találhatja meg. Ez a befolyás "kikapcsolja" az elővigyázatosságot és körültekintést, amelyek hiányában Ön új benyomások csábító világában merülhet el. Ez a befolyás kedvez az utazásoknak - valakihez, valakitől el, vagy egyszerűen a családi utaknak.

A nap alapvető planetáris befolyásai.

Kedvező kölcsönhatás Mars a Holddal az Ön horoszkópjában

Ez a befolyás érzelmeiben és óhajaiban magabiztosságot kölcsönöz. Erőt ad, amely képes a családi terveket előre vinni, aktivitást kifejteni családja és otthona érdekében, még több kötelezettséget magára vállalni - és mindez Önt családja körében népszerűvé teszi. A maga részéről a család is az a hely lesz, ahol erőt meríthet és energiával töltődhet fel. Ebben az időszakban a házastársi kötelezettségek teljesítése gyakrabban, élénkebben történhet meg. Ha még nem alapított családot, éppen ebben az időben lehet megtenni az első lépéseket a családalapításra.

Feszültséggel teli kölcsönhatás Vénusz a Nappal az Ön horoszkópjában

Ez feszültséggel teli befolyás a kapcsolatok szempontjából. Elvonja a figyelmet a közös célokról az egoisztikus kívánságok irányába. Lehetséges, hogy választania kell az érzelmek és elvek között és akárhogy is dönt, kellemetlen benyomása marad. Ez nem a legmegfelelőbb időszak a randevúkra, kimagyarázkodásokra - ilyenkor elég bonyolult összeegyeztetni a különböző nézeteket. A nézeteltérések elvi jelleget ölthetnek. Igyekezzen tiszteletben tartani partnere érzéseit.

Kedvező kölcsönhatás Nap a Marssal az Ön horoszkópjában

Ez a pozitív befolyás kedvez helyzete megszilárdulásának a szerelmi ügyekben. Ön temperamentusabbá, közvetlenebbé válik, elűzi a kétkedést és a bizonytalanságot abban, hogy Ön visszautasíthatatlan. Ez az érzés pedig a gyors győzelmeknek és rövid, de ragyogó románcoknak kedvez.

Bizonyos napszakokban hasznos figyelembe venni a Hold befolyását az Ön horoszkópjára.

Kedvező kölcsönhatás Hold a Vénusszal az Ön horoszkópjában 03:12-07:17

Ez a befolyás kedvezhet annak, hogy a kapcsolatok harmonikusan és kellemesen alakuljanak. Sok szempontból ideális időszak lehet a szerelem és romantikus találkozások vonatkozásában. És az összeférhetőség próbáján minden valószínűség szerint kitűnően fognak vizsgázni! Ebben az időben egyszerűbb eleget tenni egymásnak, ami többek között kedvez a vitás kérdések rendezésének, ha voltak ilyenek kapcsolatukban. A házassági szerződés összeállítását és aláírását is jó, ha éppen erre az időre időzítik. A szexben jó a "választékos" és hagyományos" fogalmakra összpontosítani.

Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold a Holddal az Ön horoszkópjában 10:01-14:06

Ez a planetáris befolyás nem javítja a hangulatot, amit, ha egyszer már sikerült elrontani, az láncreakció szerűen terjed át környezetére. Ezért a személyes érintkezést szeszélyek, kötekedés és túlzott sértődékenység bonyolíthatja. A kapcsolatokban fontos a gondoskodás és védettség érzése. És ha az érzelmek kifejezése terén nehézségek lépnek fel, vallomás tételét jobb, ha kedvezőbb időszakra halasztja.

Az asztrológiai prognózis alapja az Ön natális térképének (horoszkópjának) és a bolygók pontos helyzetének együttes elemzése a prognózis készítésének időpontjában. A személyes horoszkópot az Ön születési adatai alapján számítják ki és építik fel. Ezek után, a prognózis készítésének idejére folyamatosan, napokra lebontva elemezik a legjelentősebb asztrológiai befolyásokat (a bolygók mozgását) és azok hatását az Ön horoszkópjára. Ennek eredményeképpen készül el, az Ön személyére szabottan, az asztrológiai befolyások prognózisa. Ezek a befolyások a lehetőségek és problémák sokaságát jelenítik meg, amelyek ismeretében az Ön joga lesz az, hogy cselekedeteit megválassza. Mindez csak mint lehetőség jelenik meg, nem kötelező jellegű. A választás joga minden esetbe az Öné! Ismerve a befolyások jellegét és az időszakot, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat, Ön felmérheti a nehézségek mértékét és idejében kihasználhatja a felmerülő lehetőségeket. És ezzel még inkább saját sorsának alkotójává válik. A prognózis utalásokat tartalmaz a befolyások jellegére és arra az időszakra vonatkozóan, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat. Ez javaslatot jelent az adott időszakban az optimális viselkedésre azért, hogy sikert, biztonságot érjen el az üzleti aktivitásban és a vállalkozásban. Lehetőséget nyújt arra, hogy saját életét minden pillanatban összevesse a kozmikus ritmusokkal, amelyekkel az ember elszakíthatatlan kapcsolata a természet által rendeltetett el. A planetáris befolyások különböző erővel nyilvánulhatnak meg. Vagy erősíthetik egymást, vagy ellentétesek egymással. Nem minden befolyás érzékelhető, felismerhető, nem mindegyik vezet jelentős eseményekhez. Ha ellentétes tendenciák működnek, érdemes a kedvezőkre támaszkodnia és ügyeiben tekintettel kell lennie azokra az irányokra, amelyekben feszült befolyások hatnak. A "feszültséggel teli", "konfliktusos", "bonyolult" befolyások arról szólnak, hogy az Ön életében felmerülő helyzetek bizonyos változásokat igényelnek és nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a változások be is következnek. Ez a legintenzívebb időszak, amely megköveteli a helyzet felismerését, az Ön részvételét annak feldolgozásában, sok erő, energia befektetését. Ha mindez sikerül, akkor a változások lényegesek, pozitívak lesznek és ez egy új szintre való felemelkedéshez vezethet. A "feszültséggel teli" aspektusok azt is jelenthetik, hogy Ön a szokásosnál érzelmesebb, ingerlékenyebb, lelkesebb, agresszívabb lehet. Ezért ilyenkor szigorúban kell ellenőriznie magát, kritikusabbnak kell lennie önmagával. A feszült befolyások nem jelentik azt, hogy le kellene mondania dolgokról, amelyek az Ön számára fontosak. Egyszerűen csak fel kell mérni a tényezők összességét az adott időszakban és a legésszerűbb döntést kell meghozni. A bonyolult helyzetek semlegesítése céljából igyekezzen kihasználni azt az időszakot, amikor a feszült befolyásokkal egy időben kedvező befolyások is hatnak. A kedvező befolyás arról szól, hogy az adott időszak alkalmas bizonyos cselekedetekre és azokban ilyenkor könnyebb lesz eredményt elérni, mint máskor lehetne. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy ez az Ön tehetsége, képességei, potenciálja kibontakozásának legkedvezőbb időszaka.

Back

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept