Üzleti horoszkóp

Az üzleti horoszkópok segítségünkre vannak abban, hogy stratégiailag helyesen tervezünk meg üzleti döntésünket.

Add to cart
 

A nap általános szituációja.

A Hold ezen a napon.

Hanyatló Hold (Teliholdtól Újholdig). Ez olyan időszak, amikor jobb a minőség javításán munkálkodni, az ügyeket befejezni, a részleteket kidolgozni és elemezni, mi is történik a vállalkozásban. Ilyenkor jó végbevinni valamit, összegezni az eredményeket, megszabadulni attól, ami felesleges.

Hold a Mérleg jegyében 00:00-03:52

A Hold a Mérleg jegyében. Most a kliensekkel, partnerekkel való érintkezésben különös jelentősége van az esztétikának, a diplomáciai készségnek. A személyes szimpátia - nagy segítség az üzletben, a tárgyalásokon. Kerülje ki az éles sarkokat, igyekezzen harmonikussá tenni az üzleti folyamatokat. Aktuálissá válhatnak jogi kérdések is.

Hold a Skorpió jegyében 03:52-24:00

A Hold a Skorpió jegyében. A háttér érzelmes lehet. Növekszik egyrészről az ingerlékenység, másrészről a zárkózottság. Titokzatos események történhetnek, felmerülhet az érdeklődés az adózással, biztosítással, hitelezéssel, jelentős pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ügyek vonatkozásában.

A Hold irány nélkül. 01:32-03:52

Nem produktív időszak. Jobb, ha a fontos találkozókat, tárgyalásokat, új projektek kezdetét, fontos dokumentumok összeállítását és aláírását, pénzügyi műveleteket és egyéb fontos eseményeket más időpontra halasztja.

A nap személyes befolyásai (a bolygók és a személyes horoszkóp kölcsönhatása)

Fontos, hosszan tartó planetáris befolyások, amelyek hatása kiterjed erre a napra is.

Feszültséggel teli kölcsönhatás Szaturnusz a Vénusszal az Ön horoszkópjában

Ez a befolyás bonyodalmakat okozhat a közös projektekben, partneri viszonyokban, jogi kérdésekben. Az ellentétek kiéleződhetnek, a vitás helyzetek elmérgesedhetnek. Az is meglehet, hogy bizonyos kérdéseket az Ön számára nem komfortos környezetben kell megoldani. Ebben az időszakban csökkenhet a jövedelem, vagy takarékossági rendszert kell bevezetni bizonyos problémák megoldása érdekében. Jobb esetben - ezt a jövő távlatai miatt kell megtenni. Üzleti ügyekben fékek merülhetnek fel, korlátozó intézkedések jelenhetnek meg olyan területeken, mint a jogtudomány, az erőfeszítések egyesítése, üzleti partnerség, dizájn, divat, fényűző tárgyak, élelmiszerek, éttermi vállalkozás, esküvői rendezvények szervezése.

A nap alapvető planetáris befolyásai.

Kedvező kölcsönhatás Merkúr a Merkúrral az Ön horoszkópjában

Ez kedvező befolyás. Kedvez információk megszerzésének és továbbadásának, műszaki kérdések rendezésének, kiküldetéseknek, tárgyalásoknak, az intellektuális tevékenységnek, tanulásnak, közvetítői tevékenységnek. Sok mindent el lehet rendezni, jó időben jó helyen lehet lenni. Sikereket lehet elérni a szervezésében mindennek, aminek csak lehet, valamint beszámolók készítésében, dokumentumokkal való munkában, interjúkon. Ön leleményes terveket generálhat és meggyőző bizonyítékokat mutathat be.

Kedvező kölcsönhatás Nap a Holddal az Ön horoszkópjában

Ez a pozitív befolyás sikert, hatékonyságot kölcsönöz a családi vállalkozásnak, az otthon végzett, vagy otthonáért végzett munkának, az alkotói projekteknek. Az ügyek lelki komfortot és érzelmi elégedettséget ígérnek. Alkalmas időszak hölgyekkel kötendő üzleti kapcsolatokra. Ebben az időben magára vállalhatja a vezető szerepet ingatlannal, építkezéssel, földterültekkel kapcsolatos kérdések megoldásában.

Bizonyos napszakokban hasznos figyelembe venni a Hold befolyását az Ön horoszkópjára.

Kedvező kölcsönhatás Hold a Merkúrral az Ön horoszkópjában 00:00-00:02

Ez a befolyás kedvez beszámolók összeállításának és benyújtásának, tárgyalások folytatásának, szerződések aláírásának, üzleti utazásoknak, interjúknak, konzultációknak. Valamint annak, hogy közvetítői szolgáltatást nyújtson vagy igénybe vegyen, irodahelyiséget keressen vagy adjon bérbe, költözésnek, dokumentumok összeállításának és szervezési kérdések megoldásának. Sok mindent el lehet intézni és sokakkal meg lehet állapodni, többek között sikeres telefonbeszélgetéseknek köszönhetően. Alkalmas időszak arra, hogy egészségüggyel, gyógyszerészettel, irodalmi, turizmussal vagy gépkocsikkal kapcsolatos vállalkozással foglalkozzon, interjúkat adjon vagy kapjon. Ha az Ön autója törődést igényel - itt az idő, hogy foglalkozzon vele. Tárgyalásokon fontos, hogy figyelmet fordítson a részletekre, a számok sokaságára és a logikai felépítésre. Valamint az ékesszólásra.

Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold a Vénusszal az Ön horoszkópjában 14:48-18:01

Ez a befolyás választás problémája elé állíthatja Önt, pénzügyi és jogi bonyodalmakat okozhat, partnereivel nézeteltéréseket hozhat létre. És kompromisszumos megoldások keresésére késztetheti Önt. Ebben az időszakban jobb, ha nem foglalkozik olyasmivel, ami a művészeti-esztétikai aspektusok világával van összefüggésben. Legyen óvatosabb adás-vételi ügyekben, tartsa magát a takarékosság elvéhez. Álljon készen arra, hogy le kell győznie a lustaságot és tehetetlenséget - úgy sajátját, mint a környezetét, azért, hogy a dolgok valahogy elmozduljanak a holtpontról.

Kedvező kölcsönhatás Hold a Holddal az Ön horoszkópjában 20:10-23:22

Ez a befolyás kedvez az otthonában, otthonáért és otthona körül végzett munkának, hétköznapi problémák megoldásának, annak, hogy családi ügyekkel foglalkozzon, részt vegyen a családi vállalkozásban, egyesítse erőit rokonaival. A növényekkel végzett tevékenység is jó eredményekkel kecsegtet. Tárgyalásokon fontos az érzelmi attitűd és a kellemes környezet. Ha most enged is valamiben, az a jövőben komoly hasznot hozhat. Az "egy lépés előre, kettő hátra" taktikája helyesnek bizonyulhat. Alkalmas időszak arra, hogy régi ügyeit befejezze, amit korában elkezdett, most végbevigye. A döntések meghozatalakor az Ön rendelkezésére álló tapasztalatra kell hagyatkozni.

Az asztrológiai prognózis alapja az Ön natális térképének (horoszkópjának) és a bolygók pontos helyzetének együttes elemzése a prognózis készítésének időpontjában. A személyes horoszkópot az Ön születési adatai alapján számítják ki és építik fel. Ezek után, a prognózis készítésének idejére folyamatosan, napokra lebontva elemezik a legjelentősebb asztrológiai befolyásokat (a bolygók mozgását) és azok hatását az Ön horoszkópjára. Ennek eredményeképpen készül el, az Ön személyére szabottan, az asztrológiai befolyások prognózisa. Ezek a befolyások a lehetőségek és problémák sokaságát jelenítik meg, amelyek ismeretében az Ön joga lesz az, hogy cselekedeteit megválassza. Mindez csak mint lehetőség jelenik meg, nem kötelező jellegű. A választás joga minden esetbe az Öné! Ismerve a befolyások jellegét és az időszakot, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat, Ön felmérheti a nehézségek mértékét és idejében kihasználhatja a felmerülő lehetőségeket. És ezzel még inkább saját sorsának alkotójává válik. A prognózis utalásokat tartalmaz a befolyások jellegére és arra az időszakra vonatkozóan, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat. Ez javaslatot jelent az adott időszakban az optimális viselkedésre azért, hogy sikert, biztonságot érjen el az üzleti aktivitásban és a vállalkozásban. Lehetőséget nyújt arra, hogy saját életét minden pillanatban összevesse a kozmikus ritmusokkal, amelyekkel az ember elszakíthatatlan kapcsolata a természet által rendeltetett el. A planetáris befolyások különböző erővel nyilvánulhatnak meg. Vagy erősíthetik egymást, vagy ellentétesek egymással. Nem minden befolyás érzékelhető, felismerhető, nem mindegyik vezet jelentős eseményekhez. Ha ellentétes tendenciák működnek, érdemes a kedvezőkre támaszkodnia és ügyeiben tekintettel kell lennie azokra az irányokra, amelyekben feszült befolyások hatnak. A "feszültséggel teli", "konfliktusos", "bonyolult" befolyások arról szólnak, hogy az Ön életében felmerülő helyzetek bizonyos változásokat igényelnek és nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a változások be is következnek. Ez a legintenzívebb időszak, amely megköveteli a helyzet felismerését, az Ön részvételét annak feldolgozásában, sok erő, energia befektetését. Ha mindez sikerül, akkor a változások lényegesek, pozitívak lesznek és ez egy új szintre való felemelkedéshez vezethet. A "feszültséggel teli" aspektusok azt is jelenthetik, hogy Ön a szokásosnál érzelmesebb, ingerlékenyebb, lelkesebb, agresszívabb lehet. Ezért ilyenkor szigorúban kell ellenőriznie magát, kritikusabbnak kell lennie önmagával. A feszült befolyások nem jelentik azt, hogy le kellene mondania dolgokról, amelyek az Ön számára fontosak. Egyszerűen csak fel kell mérni a tényezők összességét az adott időszakban és a legésszerűbb döntést kell meghozni. A bonyolult helyzetek semlegesítése céljából igyekezzen kihasználni azt az időszakot, amikor a feszült befolyásokkal egy időben kedvező befolyások is hatnak. A kedvező befolyás arról szól, hogy az adott időszak alkalmas bizonyos cselekedetekre és azokban ilyenkor könnyebb lesz eredményt elérni, mint máskor lehetne. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy ez az Ön tehetsége, képességei, potenciálja kibontakozásának legkedvezőbb időszaka.

Back

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept